Tietosuojaseloste

ERGObrass Oy   7.5.2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

ERGObrass Oy

Yhteystiedot:
Linnunlauluntie 14
04130 Sipoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Jouko Antere
Linnunlauluntie 14
04130 Sipoo
040 525 0242
info@ergobrass.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaavana toimii toimitusjohtaja. Muuta henkilökuntaa yrityksessä ei ole.

2. Rekisteröidyt

Yrityksemme rekistereissä ovat asiakkaat, jälleenmyyjät ja alihankkijat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteiden hoitaminen
 • tuoteuudistusten ja niiden päivitystietojen kertominen asiakkaille
 • asiakastyytyväisyys- ym. tuotteiden kehittämiseen tähtäävät kyselytutkimukset ja mahdolliset kilpailut

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • sukupuoli
 • ikähaarukka 10 vuoden tarkkuudella
 • soitin, jota kyseinen henkilö soittaa, myös sivusoittimet
 • ERGObrass tuotteiden käyttöhistoria
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista ja niiden versioista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@ergobrass.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: verkkokaupan tilauksista, Facebook-ym sähköisen markkinoinnin kautta, messu- ja esittelytilaisuuksissa suoraan

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • asiakkaalta itseltään asiakaspalautteen yhteydessä
 • kyselytutkimusten kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin ERGObrass Oy:n ulkopuolelle.

Luovumme tietoja tuotteiden kuljetusta varten kuriiripalveluita meille tarjoaville yrityksille kuljetusta varten. Nämä yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Posti Oy kuljetuspalvelut
 • Shipit Oy kuljetuspalvelut (Posti, DHL, UPS)
 • Hosting Oy internethotellin palvelut sekä verkkosivujen että verkkokaupan ylläpitoon.
 • Tilikallio Oy vastaa kirjanpidosta

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus ja esimerkiksi tuotteiden takuuajat ovat voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja yrityksessä käsittelee vain toimitusjohtajaja itse. Yrityksessä ei ole muuta henkilökuntaa.

Lisäksi tietoihin pääsee käsiksi myös kirjapitoyritys Tilikallio Oy, joka huolehtii maksukuiteista ja muista tositteista jotka koskevat ERGObrass Oy:n toimintaa. Osassa näistä tositteista on myös henkilötietoja kuten osoitteet. Myös tuotteiden kuljetuksesta vastaavat eri toimijat pääsevät käsiksi asiakkaiden nimi- ja osoitetietoihin

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.